Saturday, 19 December 2015

પ્રેમ પાગલ હોય છે..!

ઝઘડા ને મુશ્કેલી તો બધા આપે માત્ર પ્રેમ નહિં,
ભલેને તકરારો થાય તો ય વ્હાલો હોય છે..

વખત આવતા તેઓ ગયા સરહદ પર ગયા..હતા જો લશ્કરમાં,
આ વર્ષોમાં પ્રેમ માટે ખત માત્ર સહારો હોય છે..
નવરાશની પળોમાં ચાલી ગઈ હું વિતેલા કાળમાં,
પ્રેમ થયો તે દિવસ કેવો મજાનો હોય છે..
અઢળક છબીઓ ને યાદગીરી છે અમારી તેમના પાસે,
માટે જ તે હંમેશા અમારા હ્રદયમાં હોય છે..
એક સાંજે તેમની શહીદીના સમાચાર મળ્યા ત્યારે લાગ્યુ,
પાગલ દિકરો પણ માં નો આશરો હોય છે..

હા, મારો દિકરો પ્રેમ પાગલ હોય છે..!